Άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της κατηγορίας 1 του Ν. 4056/12 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)