6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 30-8-2019 ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 30-8-2019 ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ