50 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των νησιών, με επιπλέον ευρωπαϊκούς  πόρους της Περιφέρειας, ύψους 2,78 εκατ. ευρώ

Γ. Χατζημάρκος: «Eξαντλούμε κάθε δυνατότητα και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, είτε στον ιατροτεχνικό εξοπλισμό, είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειάς μας»

—————————————————————–

Με χρηματοδότηση ύψους 2.786.560,00 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει με 50  άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, επιπλέον της χρηματοδότησης των  6.894.480,00 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν για την ενίσχυση των Νοσοκομείων Ρόδου, Σύρου, Κω, Νάξου, Καλύμνου και Λέρου.

Πάντα σε συνεργασία της Περιφέρειας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, που ανέδειξε την ανάγκη διπλασιασμού της αρχικής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των δομών υγείας λόγω της πανδημίας covid-19, ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας, με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από 5.687.840,00 ευρώ σε 10.478.680,00 ευρώ

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid -19 και αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

“Με 2,78 εκ. ευρώ για την πρόσληψη 50 Γιατρών και Νοσηλευτών, επιπλέον των 6,89 εκ. ευρώ τα οποία διαθέσαμε στα 6 Νοσοκομεία της Περιφέρειας μας για την πρόσληψη 137 Γιατρών και Νοσηλευτών, ενισχύουμε τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) των νησιών μας. Πάντα σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, οδηγούμε οικονομικούς πόρους στις προσλήψεις πολύτιμων συνεργατών, στοχευμένα και σε όλο το δίκτυο των δομών υγείας όλων των νησιών μας. Επιπλέον, λοιπόν, των 137 Γιατρών και Νοσηλευτών που οδηγούνται σε 6 Νοσοκομεία νησιών μας, 50 Γιατροί και Νοσηλευτές θα ενισχύσουν τις μονάδες ΠΦΥ της Περιφέρειας μας. Με 187 νέα υγειονομικά στελέχη για τα οποία θα απαιτηθούν 9,67 εκ. Ευρώ, στο σύνολο, μπορούμε να κοιτάμε τους νησιώτες μας στα μάτια και να τους λέμε ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, είτε στον ιατροτεχνικό εξοπλισμό, είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από τους Ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειάς μας. Με ξεκάθαρες προτεραιότητες, με σχέδιο και συνεχή δουλειά».

 

Η Πράξη είναι «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας , με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print