Στην έκθεση-ορόσημο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, διαπιστώνεται η «αδιαμφισβήτητη» θέρμανση του πλανήτη και το σύνολο σχεδόν των επιστημόνων είναι κατά 95% βέβαιοι πως οι άνθρωποι έχουν υπάρξει η «κύρια αιτία» της αύξησης της θερμοκρασίας στη Γη κατά τα τελευταία 60 χρόνια.

 

Στην έκθεση επισημαίνεται  ότι οι αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στο κλιματικό σύστημα είναι «άνευ προηγουμένου σε βάθος δεκαετιών και χιλιετηρίδων», ενώ αναθεωρείται  προς τα πάνω το ύψος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία αναμένεται ότι θα είναι από 26 ως 82 εκατοστά ως το 2100, σύμφωνα με τη νέα επιστημονική έκθεση για την κλιματική αλλαγή. Οι αρνητικές συνέπειες φυσικά αφορούν, ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων όπως τη βιοποικιλότητα, την υγεία, τη μετανάστευση, την αγροτική παραγωγή, το τουρισμό, τις υποδομές, το ύψος των αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές κ.α.

 

Την ίδια στιγμή η οικονομική κρίση τείνει να αποτελεί το άλλοθι για την ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών με νομοθετικό μανδύα που οδηγούν μαθηματικά σε περαιτέρω επιβάρυνση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην ΕΕ και ειδικά στη χώρα μας παραβλέποντας τις έως σήμερα επιπτώσεις τέτοιων πολιτικών όπου εφαρμόσθηκαν, εκθέσεις όπως την παραπάνω, αλλά και τη δυνατότητα για αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων με σύνεση, εναλλακτική λογική και διαχειριστική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη (υγειινή ζωή και διατροφή, επαφή με τη φύση και το αυθεντικό τοπίο και ανθρώπους).

Στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μιλάμε για μία νησιωτική αναπτυξιακή πολιτική που βασίζεται στη προστασία των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων (π.χ. υγρότοποι, αμμοθίνες), στην αποδοτική χρήση των περιορισμένων νησιωτικών πόρων (π.χ. νερό), στον σεβασμό των πολιτιστικών στοιχείων τους και στη αναγνώριση των μειονεκτημάτων τους που περιορίζουν και επιδρούν αρνητικά στην νησιωτική ανάπτυξη και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολιτική που βρίσκεται σε αντίθεση με τη λογική του πρόσφατου νομοσχεδίου για τον αιγιαλό και τη παραλία αλλά και των παλαιότερων του χωροταξικού για το τουρισμό και την τουριστική επιχειρηματικότητα.

 

 

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μία ευκαιρία για τον καθένα από εμάς για να αναλογιστούμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουμε η δυνατότητα της φύσης να παρέχει πόρους και υπηρεσίεςδεν είναι ανεξάντλητη, ότι το δίλλημα περιβάλλον ή ανάπτυξη δεν υφίσταται, ότι το κόστος των πολιτικών εις βάρος του περιβάλλοντος θα είναι δυσανάλογο του οικονομικού οφέλους σε βάθους χρόνου και το βασικότερο ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές όλου του κόσμου, να κληρονομήσουμε τις ομορφιές της χώρας μας αλώβητες!