Στην κατασκευή εμπορικού κρηπιδώματος και τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι της Ερμούπολης (περιοχή αλιευτικού καταφυγίου- ζυγοπλάστιγγα) χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Πράξης  “Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου”, δημόσιας δαπάνης 3.920.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 197 μ. και ωφέλιμου βάθους -7,00 μ. και διαμόρφωση του χερσαίου χώρου όπισθεν αυτού.

Οι χερσαίοι χώροι που θα κατασκευαστούν θα καλύψουν επιφάνεια 5.000 τ.μ. ενώ επί του κρηπιδώματος θα τοποθετηθούν εξοπλισμός πρόσδεσης, προσκρουστήρες, δίκτυα Η/Μ και φωτισμός.

Ως ημερομηνία  έναρξης της πράξης ορίζεται η 30/6 /2019 με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την 31η/12/2020.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Λεονταρίτης : "Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη της Σύρου.  Η ένταξη και χρηματοδότηση ενός δεύτερου μεγάλου έργου για το λιμάνι του νησιού, το καθιστά από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή στο Αιγαίο. Πρόκειται για έργο μεγίστης σημασίας, αναπτυξιακού χαρακτήρα, η κατασκευή του οποίου θα αποσυμφορήσει το κεντρικό λιμάνι της Ερμούπολης".

Ως γνωστόν η Περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ έχει ήδη χρηματοδοτήσει και την αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων της Σύρου (σε όλο το εύρος των λειτουργιών και των παρεχομένων υπηρεσιών τους), με τα πλέον προηγμένα συστήματα ασφαλείας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας και κατά συνέπεια το λιμάνι της Σύρου θα πληροί τις προϋποθέσεις των παγκοσμίων ναυτικών προδιαγραφών για την προσέγγιση της διεθνούς κρουαζιέρας.

"Η πολύ καλή συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αναβάθμιση του λιμένος, που αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού" επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

image_print