Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» το έργο «Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2.760.000 €, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή και ολοκλήρωση των έργων του νέου επιβατικού λιμένα Σχοινούσας, στη θέση Λιβάδι και της οδού πρόσβασης από τη χώρα προς το λιμάνι και περιλαμβάνεται στον γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, την άρση της απομόνωσης των νησιών και ιδιαιτέρως των μικρών, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, προς τους κατοίκους και επισκέπτες.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

Αποπεράτωση του προβλήτα ογκόλιθων

Ολοκλήρωση κυματοθραύστη, μήκους 80 μέτρων, στο βόρειο ακρωτήρι του όρμου Λιβάδι, από φυσικούς ογκόλιθους

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο χώρο του λιμένα (λιμενικό φυλάκιο, βοηθητικοί χώροι, στέγαστρο αναμονής επιβατών κλπ)

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, θέσεων στάθμευσης, χώρων πρασίνου κλπ

Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης και πυρόσβεσης, απορροής ομβρίων υδάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων

Προμήθεια και τοποθέτηση φάρου ναυσιπλοΐας

Αποπεράτωση οδού πρόσβασης από τη Χώρα προς το νέο λιμάνι, μήκους 1,5 χλμ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και ημερομηνία λήξης η 31/12/2021.