Με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία του περιβάλλοντος  και κυρίως των παράκτιων υδάτων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, παρόλο που αφορά μικρούς οικισμούς, είναι ύψιστης σημασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη προστασίας των παράκτιων υδάτων. Για τον λόγο αυτό,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης “ Δράσεις για την βελτίωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας”  προβλέπονται δράσεις για την συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών στα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως, ενδεικτικά, έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων,  έργα κατασκευής, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων κλπ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση είναι:

·         Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

·         Δήμοι Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.

·         Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θήρας (για Θηρασιά) και Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο).

Η συνολική δημόσια δαπάνη, για την παραπάνω πρόσκληση ανέρχεται σε ευρώ  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων ορίζεται το ποσό των ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 06/06/2017 έως τις 31/07/2017