«1η Τροποποίηση της υπ. αριθ. 4326/12-06-2020  απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.»