1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Κ2 Α.Ε.  – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου"

Η πρώτη συνεδρίαση του επταμελούς Δ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  “Κ2 Α.Ε.” , μετά την ίδρυση και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.Μ.Η.,  πραγματοποιήθηκε χθες στην Ρόδο και μέσω τηλεδιάσκεψης και στη Σύρο.

Αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. ήταν η συγκρότηση σε Σώμα και η εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι :

Γιώργος Χατζημάρκος – Πρόεδρος

Γιώργος Λεονταρίτης – Αντιπρόεδρος 

Νικόλαος Μπόνης – Διευθύνων Σύμβουλος

Αγγελική Χονδροματίδου – Εκτελεστικό Μέλος

Μανώλης Καμπουρόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Πανταζής Κολάης – Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Κουνάκης – Εκτελεστικό Μέλος

Το Δ.Σ. αποφάσισε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της “Κ2 Α.Α.”, Γιώργος Χατζημάρκος  δήλωσε:

 «Καμία ευκαιρία χαμένη για τα νησιά μας. Αυτό είναι δέσμευση και πράξη ταυτόχρονα. Σήμερα ξεκινά μια νέα πορεία στον συνεχή αγώνα για αξιοποίηση πόρων, σχεδιασμό δράσεων και παραγωγή έργου και αποτελεσμάτων στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Ξεκινάμε με όρεξη και αισιοδοξία ένα νέο εγχείρημα, θέτοντας ως πρώτο στόχο να είμαστε έτοιμοι κατά την περίοδο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα είμαστε».

Σημειώνεται ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ2 Α.Ε.” συνιστά ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα του Νοτίου Αιγαίου να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 20121-2027, που είναι υπερδιπλάσιοι των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020,  αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο, άνω από 30 δις, επιπλέον των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, θα εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους. Με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρώτη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αποκτά ετοιμότητα με τα δικά της  θεσμικά εργαλεία, με τις δικές της επεξεργασμένες προτάσεις για έργα και με τον δικό της μηχανισμό υλοποίησης και απορρόφησης. Αυτός ο  νέος μηχανισμός θα λειτουργεί παράλληλα με αυτόν που ήδη υπάρχει στην Περιφέρεια και έχει φέρει  μέχρι σήμερα πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τα νησιά, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία  για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

image_print