17 νοσηλευτές για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ, με ευρωπαϊκούς  πόρους της Περιφέρειας, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ

Γ. Χατζημάρκος: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι της Περιφέρειας μας, αξιοποιούνται στο έπακρο για να δίνουν λύσεις σε ζητήματα που προκαλούν αγωνία στους νησιώτες»

—————————————————

Με χρηματοδότηση ύψους 797.640,00 ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το ΕΚΑΒ για την πρόσληψη 17 νοσηλευτών, για την κάλυψη των αναγκών του.

Σε συνεργασία της Περιφέρειας με την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ   που ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19, όπως άλλωστε και οι ανάγκες σε προσωπικό Νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας , με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από 5.687.840,00 ευρώ σε 10.478.680,00 ευρώ.

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας. Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid -19 και αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Βάσει αυτής, εκτός της ενίσχυσης του ΕΚΑΒ με προσωπικό, ενισχύονται τα Νοσοκομεία Ρόδου, Σύρου, Κω, Νάξου, Καλύμνου και  Λέρου με την κάλυψη της χρηματοδότησης της πρόσληψης 137 ατόμων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και 50 ατόμων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των νησιών.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

«Δομές Υγείας και ΕΚΑΒ, για τα νησιά μας είναι ένα. Σταθερά στηρίζουμε την λειτουργία του ΕΚΑΒ, καταρχήν με την χρηματοδότηση αγοράς νέων ασθενοφόρων.

Δεκάδες νέα ασθενοφόρα έχουν ήδη παραδοθεί στα νησιά μας, ενώ η υλικοτεχνική υποδομή του ΕΚΑΒ έχει επίσης ενισχυθεί με κρίσιμο εξοπλισμό , όπως σύγχρονα monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών των ασθενών, τελευταίας γενιάς αναπνευστήρες, κλωβοί αρνητικής πίεσης μεταφοράς ασθενών covid.

Με 797.640,00 Ευρώ ενισχύουμε το ΕΚΑΒ για την πρόσληψη 17 νοσηλευτών για την κάλυψη αναγκών του.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι της Περιφέρειας μας, αξιοποιούνται στο έπακρο για να δίνουν λύσεις. Λύσεις, σε ζητήματα που προκαλούν αγωνία στους νησιώτες. Απαντήσεις σε πιεστικά ερωτήματα της εποχής. Άλλοι τα λύνουν όλα στα λόγια, εμείς παραμένουμε πιστοί στις πράξεις.

Η συνεργασία μας με την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και τις Περιφερειακές δομές του, λειτουργεί επίσης μόνο στην Πράξη».

Η Πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας , με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

image_print