1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. 1/2022 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τομεάρχες Δακοκτονίας έτους 2022 νομού Δωδεκανήσου)

2) ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 10-06-2021

3) ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ:ΑΠΟ 1-5-2022 ΕΩΣ 10-05-2022.