ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κώ, κατά την περίοδο του πρώτου δεκαπενθημέρου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κώ, κατά την περίοδο του πρώτου δεκαπενθημέρου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κώ, κατά την περίοδο του πρώτου δεκαπενθημέρου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (12η ) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (12η ) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (12η ) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Σύρου – Ερμούπολης

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Σύρου – Ερμούπολης

Ανακοίνωση για την ΜΠΕ  ΧΥΤΑ Σύρου. Δείτε το Συνημμένο

Αύξηση προϋπολογισμού για την  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου 

Αύξηση προϋπολογισμού για την  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου 

Οι παρεμβάσεις, ύψους 0,65 εκατ. €, χρηματοδοτούνται από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η…

Πρόσκληση στην συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση στην συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση στην συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15 με τηλεδιάσκεψη

End of content

End of content