ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2024

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2024 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 162896 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ…

Την προμήθεια υλικών για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ίου, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. .Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 180.000,00 € με τον Δήμο Ιητών

Την προμήθεια υλικών για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ίου, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. .Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 180.000,00 € με τον Δήμο Ιητών

Με το ποσό των 180.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί  την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τον εκσυγχρονισμό των…

End of content

End of content