ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

 

End of content

End of content