«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωσης Κατεχομένων Κυψελών –  Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον Τομέα της Μελισσοκομίας- έτος 2022- Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2022

Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωσης Κατεχομένων Κυψελών – Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον Τομέα της Μελισσοκομίας- έτος 2022- Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2022

   

Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων ανά κατηγορία την Παρασκευή  02-09-2022 για την ν. Σύρο  (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)

Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων ανά κατηγορία την Παρασκευή 02-09-2022 για την ν. Σύρο (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαμορφωθείσες τιμές κατά την περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κώ, κατά τις τιμοληψίες την 26-08-2022

Διαμορφωθείσες τιμές κατά την περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κώ, κατά τις τιμοληψίες την 26-08-2022

Διαμορφωθείσες τιμές κατά την περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας της…

«Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

«Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

 

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

 

End of content

End of content