«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με δ.τ. “PYLI BAY I”, συνολικής δυναμικότητας 290 κλινών, τριών αστέρων (3*), σε γήπεδο επιφανείας ,00τ.μ. (Κ.Μ. 232Α γαιών Πυλίου), στην περιοχή «Μαρμάρι» της Κω, στην Δ.Κ. Πυλίου, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “AEGEAN KOS HOTEL ΜΟΝ. Α.Ε.”  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΕΝ.PYLI BAY I ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΩ