Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση (7η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στη Σύρο