Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή, για την αγορά υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης, με ύψος προϋπολογισμού 2.500,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  ανά λίτρο αζώτου με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, χωρίς μεταφορικά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Σας επισημαίνουμε ότι για να υπογράψουμε σύμβαση για ποσά άνω των 2.500,00 €  προ Φ.Π.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)         Ασφαλιστική Ενημερότητα με ισχύ για ένα μήνα τουλάχιστον

2)          Φορολογική Ενημερότητα με ισχύ για ένα μήνα τουλάχιστον (στην αιτιολογία να αναγράφει: εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου)

3)          Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ ( σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. των διαχειριστών και σε περίπτωση Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.)

4)         Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

5)         Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ και τυχών μεταβολών.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά  και  να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Τετάρτη  14/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο: 2241364880 Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Γαλατάς – κα. Αντωνία Ποτίδου.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab