Πρόσκληση (3η) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στη Σύρο