Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναδιαμορφωμένης πρότασης 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξης» 2014-2020