«Λειτουργία, συντήρηση – ανακαίνιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου 5* υπό την επωνυμία «ΑΚΤΙ IMPERIAL DELUXE RESORT & SPA» [πρώην METROPOLITAN CAPSIS (SOFITEL CAPSIS)], δυναμικότητας 1483 κλινών – 747 δωμάτια, καθώς και της ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 1.700 ατόμων) και των λοιπών έργων και υποδομών για την εξυπηρέτησή τους, εντός γηπέδου εμβαδού, που προσμετράται στη δόμηση 39.571,44 τ.μ., στη θέση «Ιξιά» του Δ.Ε. Ιαλυσού, του Δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Ρόδου, ιδιοκτησίας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.».                                         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT & SPA ΙΞΙΑ ΡΟΔΟΥ