Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της εγκατάστασης «ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε.», νήσου Σύρου.