Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της εγκατάστασης «ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»