Οριστική έκθεση ελέγχου, Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης στην περιοχή “Μέσα Γειτονιά”, του Δήμου Άνδρου, της νήσου Άνδρου, της Π.Ε. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων) – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 29 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/21610