Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Άνδρου, για την πλημμελή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη περιοχή “Σταυροπέδα” της ν. ’Άνδρου, της Π Εν. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/21442