Οριστική έκθεση ελέγχου, τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη περιοχή “Άγιος Ιωάννης” Χάλαρα του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας, της Π Εν. Κέας – Κύθνου (Ν. Κυκλάδων)& Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/21439