Πρόσκληση (15η) στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/21296