Πρόσκληση συνεδρίαση (16η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα  πραγματοποιηθεί την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/21293