Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2021 – 2027.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου”, βάσει της οποίας η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη, ύψους ,36 €, αυξάνεται σε ,67  €, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της αποπεράτωσης των εργασιών του συστήματος θέρμανσης και των κουφωμάτων.

Το έργο, δικαιούχος του οποίου είναι ο Δήμος Άνδρου, που ανέλαβε τη μελέτη και ωρίμανσή του, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιπλέον χρηματοδότηση, για την ομαλή ολοκλήρωσή του, υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ν. Αιγαίου 2021 – 2027,  την Προτεραιότητα “Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών” και τη Δράση “Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο ολοκληρωμένο περιλαμβάνει:

  • τη δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης που θα εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου. Δεδομένης της αυξητικής τάσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου, είναι αναγκαίος ο προβλεπόμενος εκσυγχρονισμός και η επέκταση του σχολείου να αναφέρεται σε δυναμικότητα 225 μαθητών.
  • την κατεδάφιση όλων των υπαρχουσών αιθουσών, στατική ενίσχυση, καθαίρεση των επιμέρους χωρισμάτων, κουφωμάτων, δαπέδων κλπ.
  • την δημιουργία τριών αιθουσών εργαστηρίων, πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκης, στο υπάρχον κτήριο. Το υπόγειο θα εξυπηρετεί βοηθητικές χρήσεις (γενικό αρχείο, αποθήκη, Η/Μ χώροι).
  • την προσθήκη διώροφου δεύτερου κτηρίου. Στο ισόγειο θα φιλοξενεί επτά αίθουσες, κυλικείο, αίθουσα φαγητού με κουζίνα και μικρή αποθήκη καθώς και χώρους υγιεινής των μαθητών.  Στον  πρώτο όροφο θα φιλοξενεί πέντε αίθουσες διδασκαλίας, χώρους διοίκησης, ιατρείο – αναρρωτήριο κλπ.
  • στον αύλειο χώρο περιλαμβάνονται γήπεδο μπάσκετ, ξύλινο στέγαστρο γυμναστικής, χώροι πρασίνου, λαχανόκηπος, υπαίθριες βρύσες και καθιστικά. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία μικρού κτιστού αμφιθεάτρου υπαίθριων εκδηλώσεων. Μέσω διαδοχικών ραμπών διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η