Πρόσκληση σε συνεδρίαση (12η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:45 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/21039