Οριστική έκθεση ελέγχου, Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης στην περιοχή “Μεταλλείο” του Δήμου Άνδρου, της νήσου Άνδρου, της Π.Ε. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων) & Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/20926