Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΜΗΛΟΥ για τεχνικό έλεγχο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/20749