Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του N. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Διακήρυξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/20693