Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του N. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Διακήρυξη