«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ρόδου». ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΤΟΥΡΙΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/20523