Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με χώρο συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων και προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Θωμά Κραμποκούκη, στην περιοχή “Χιλιομαδού” ν. Φολεγάνδρου & Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).