Διακήρυξη ανοικτού, κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Σύρου, ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου. Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 145.468,00 €

Αρχεία : Διακήρυξη διαγωνισμού, Περίληψη διακήρυξη, Tεχνικές προδιαγραφές, Τεχνικές προδιαγραφές Προϊόντων  Παράρτημα, Σχέδιο δηλώσεις αποκλεισμού, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παροχή Διακινήσεων , Τεχνικές Προδιαγραφές Ο.Ε.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/20429