ΡΟΔΟΣ 30/05/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 08 Ιουνίου 2023.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι,

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 08/06/2023, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Τσώνης Κωνσταντίνος
  2. Θεοδωρόπουλος Ανδρέας

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Μηχανικού Εγκαταστάσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις 08/06/2023, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Παπασταμάτης Τριαντάφυλλος
  2. Μαστρογιαννάκης Αναστάσιος
  3. Αντωνάς Λουκάς
  4. Λυκουρέσης Αντώνιος
  5. Κρητικός Γεώργιος-Σίλας
  6. Τομάζος Εμμανουήλ-Χρυσοβαλάντης
  7. Ξύστρας Βασίλειος

Το θεωρητικό μέρος θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο.

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση: δελτίο ταυτότητας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και μπλε στυλό.

Με Ε.Δ.

Η Προϊσταμένη Τμ. Επαγγέλματος

Ελένη Μουστάκη
ΤΕ Πληροφορικής Α’/β