Εκλογικά τμήματα του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα αντίστοιχα καταστήματα ψηφοφορίας και τους εκλογείς που θα ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, κατά τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Η Απόφαση