ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΑΪΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΚΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/19872