Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακίνητου για την στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων

Η Διακήρυξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/19864