ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗ Π.Ε. ΚΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/19779