Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Νήσο Λέρο και της ευρύτερης περιοχής (ΠΑΥ Α.18 και Β.19), Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με Φορέα Διαχείρισης την «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ο.Α.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»