Πρόσκληση υποβολής προσφορών  με διαπραγμάτευση για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Μήλου για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/19516