Πρόσκληση (7η) σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, με την Δια Περιφοράς Διαδικασία (λήψη απόφασης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/19467