Αφορούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης και στην ενοικίαση ψυκτών για τους καλοκαιρινούς μήνες 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που στόχο έχουν την υγειονομική θωράκιση των νησιών, μέσα από την αναβάθμιση των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η υπογραφή δύο Προγραμματικών Συμβάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλου του νησιού.

Ειδικότερα, παρόντων του  Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστου Ροϊλού, του Δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Χαρούλας Γιασιράνη, του Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου, Σταύρου Τσαντή και της Προέδρου Ζώνης της  Λέσχης Lions Ηλιούσα Ρόδου, Μαρίας Μπαφίτη, υπεγράφησαν οι Προγραμματικές Συμβάσεις:

  1. «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου», της οποίας φορέας χρηματοδότησης, ύψους ,00 €,  είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  με φορέα υλοποίησης το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και
  1. «Ενοικίαση ψυκτών και κατασκευή υποδομώνστο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”» συνολικού προϋπολογισμού ,00 €, με φορέα χρηματοδότησης και υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός της πρώτης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης στο Νοσοκομείο της Ρόδου, με την αύξηση των θαλάμων ασθενών, καθώς και με τις αντικαταστάσεις δαπέδων, σωληνώσεων ύδρευσης και κλιματισμού, με την ανακαίνιση των χρωματισμών κλπ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2023, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήξη με την ολοκλήρωση του έργου. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια του εξοπλισμού των θαλάμων συμμετέχει και η Λέσχη Lions Ηλιούσα Ρόδου. Η συγκεκριμενοποίηση του εξοπλισμού θα γίνει σε συνεργασία της Λέσχης με την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Η δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην ενοικίαση ψύκτη ή ψυκτών και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την εγκατάστασή τους στο Γ.Ν. Ρόδου, για χρονική διάρκεια έξι (6) περίπου μηνών μέσα στο έτος 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ψύξης του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι ψύκτες έχουν μειωμένη απόδοση λόγω παλαιότητας και βλαβών, ενώ έχει δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους με χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Η Προγραμματική Σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που έχει εκπονηθεί από την υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2023, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης  ορίζεται σε 12 μήνες υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης.