ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΠΙΝΑΚΑΣ 1η ΣΥΝΕΔ. 2023 ΕΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 THN 2η  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023