Με τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, το νησί αποκτά ένα κρίσιμης σημασίας, ολοκληρωμένο έργο, με σεβασμό στην θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος 

Ένα από τα σπουδαιότερα  και πολύ απαιτητικά έργα υποδομής,  για την επεξεργασία και την διάθεση των λυμάτων στο νησί της Κέας,  παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, μετά και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, ύψους ,78 ευρώ, μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, της Δημάρχου Κέας, Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, η οποία έγινε στη Σύρο, παρόντων του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη και του Επάρχου Κέας – Κύθνου, Γιάννη Ευαγγέλου.

Το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας», υποέργο της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» ,  με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για ένα έργο απολύτως απαραίτητο, για το οποίο η Κέα περίμενε πολλά χρόνια και προχώρησε χάρη στην άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο του νησιού. Για την υλοποίησή του χρειάστηκε να γίνει, για πρώτη φορά,  η μεταφορά αρμοδιότητας έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα επεξεργάζεται τα λύματα των οικισμών της Κορησσίας, του Βουρκαρίου, του Γιαλισκαρίου και της Ιουλίδας. Θα κατασκευαστεί στο παλαιό λατομείο, δυτικά του λιμανιού της Κορησσίας και θα είναι πλήρως υπογειοποιημένο. Είναι ένα έργο σύνθετο και απαιτητικό, που μαζί με τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών παρέχουν ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των λυμάτων της περιοχής. Η συνολική διαθέσιμη έκταση του γηπέδου όπου θα κατασκευαστεί, ανέρχεται σε πέντε στρέμματα περίπου.  Η ωφέλιμη έκταση για την ανάπτυξη των έργων είναι περίπου 800 m3. Για την μέγιστη προστασία και θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογία. Κατ’ απαίτηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για αποκατάσταση του λατομικού χώρου, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Κορησσίας, όλες οι μονάδες επεξεργασίας και οι χώροι εξυπηρέτησης της ΕΕΛ (εκτός του κτιρίου του υποσταθμού) θα τοποθετηθούν εντός κελύφους από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο θα επιχωθεί και θα καλυφθεί με κατάλληλο εδαφικό υλικό. Με την ολοκλήρωση όλων των δομικών έργων και την τοποθέτηση του εξοπλισμού προβλέπεται η υπογειοποίηση των εγκαταστάσεων.

Στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η προσαγωγή των λυμάτων από το σημείο αναμονής του νέου, υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, έως την είσοδο της ΕΕΛ όπως και ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Για την πρόσβαση στην ΕΕΛ θα απαιτηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος και η ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού μήκους 75 m που χρησιμοποιούταν στο παρελθόν για τις ανάγκες του (ανενεργού πλέον) λατομείου, καθώς και κατασκευή εσωτερικού ασφαλτοστρωμένου δικτύου οδοποιίας.

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει την Εγκατάσταση με δική του ευθύνη και δαπάνες για εννέα (9) μήνες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία».

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κέας, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων της αυτοδιοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κέας.