Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίαση (4η) του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 5 Ιουνίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/18844