ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΡΝΘ7ΛΞ-ΞΕ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6ΡΝΘ7ΛΞ-ΞΕ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 8 Ιουνίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/18226