Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2625/16-11-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013